Krok 2 - przygotowanie serwera

Jeśli w pierwszym kroku wybrałeś opcję: Standardowy (praca jednostanowiskowa) lub Zaawansowany (praca wielostanowiskowa) w kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno: Krok 2 - przygotowanie serwera.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Okno: Krok 2 - przygotowanie serwera.

Instaluj SQL Server z lokalizacji:

 

Opcja zostanie automatycznie zaznaczona jeśli program 4Trans instalowany jest z oryginalnego nośnika instalacyjnego.

- możliwość wskazania dowolnej ścieżki instalatora:

Microsoft® SQL Server™ 2014 Express dla systemu operacyjnego Windows Server® 2008 R1 i Windows Server® 2008 R2 (wymagana nazwa pliku: "InstallSQL2014.exe");

Microsoft® SQL Server™ 2017 Express dla systemu operacyjnego Windows® 8.1, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2 (wymagana nazwa pliku: "InstallSQL2017.exe");

Microsoft® SQL Server™ 2019 Express dla systemu operacyjnego Windows® 10.

 

 

Instaluj SQL Server z WWW

 

Jeśli instalator programu 4Trans nie znajdzie pliku instalacyjnego serwera SQL zaznaczy powyższą opcję - instalator zostanie pobrany z internetu.

 

Podczas pierwszego uruchomienia instalowany jest serwer bazy danych:
- Microsoft® SQL Server™ 2014 Express dla systemu operacyjnego, Windows Server® 2008 R1 i Windows Server® 2008 R2;
- Microsoft® SQL Server™ 2017 Express dla systemu operacyjnego Windows® 8.1, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2;
- Microsoft® SQL Server™ 2019 Express dla systemu operacyjnego Windows® 10

Ograniczenia bazy SQL Server® 2014 express:
- obsługa jednego fizycznego procesora;
- 1 GB pamięci RAM;
- rozmiar bazy danych: 10 GB.

Ograniczenia bazy SQL Server® 2017 express:
- obsługa jednego fizycznego procesora;
- 1410 MB pamięci RAM;
- rozmiar bazy danych: 10 GB.

Jeśli maksymalny rozmiar bazy (10GB) będzie niewystarczający konieczny jest zakup najnowszej komercyjnej wersji Microsoft® SQL Server®.
W trakcie instalacji może być wymagany restart komputera. W takim przypadku instalator automatycznie wznowi proces instalacji po uruchomieniu systemu.

 

W trakcie uruchamiania program automatycznie założy foldery, w których będą przechowywane pliki obrazów tacho, pliki odczytów cyfrowych, dokumenty oraz kopia zapasowa bazy danych.

Domyślna ścieżka: "...\Użytkownik\Moje dokumenty\INELO\",
gdzie: Użytkownik - nazwa zalogowanego użytkownika do systemu Windows®.

 

Po zakończeniu instalacji bazy danych program może wyświetlić następujące okno:

kliknij aby rozwinąć / zwinąć[Firma] Nowa firma