Umożliwia skopiowanie danych ze starego programu TachoScan do nowej bazy programu 4Trans.

Jeśli musisz dokonać importu danych ze starego programu TachoScan / Rozliczenia skontaktuj się z serwisem producenta.