Opcja niedostępna dla Standardowego (praca lokalna) trybu pracy programu.

Jeśli chcesz zmienić tryb pracy programu przejdź do tematu: "Zmiana trybu pracy na zaawansowany".

 

 

Z programu 4Trans może korzystać wielu użytkowników, każdy w zakresie praw ustalonym przez administratora. Administrator sprawuje kontrolę nad innymi użytkownikami, tworząc ich konta i przyznając im odpowiedni zakres uprawnień.

Dla administratora nie jest dostępne standardowe menu, natomiast dostępne są zaawansowane ustawienia, takie jak: ustawienia ścieżek do katalogów, ustawienia parametrów tworzenia się kopii bazy danych, zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu.

 

W celu nadania uprawnień użytkownikowi (użytkownikom) należy zalogować się do programu jako administrator, a następnie:

z menu: Dane podstawowe wybrać opcję: Ustawienia . W zakładce użytkownicy należy dodać nowych użytkowników. (patrz: Panel administracyjny -> Użytkownicy);

w zakładce Szablony dodać nowy lub wybrać szablon uprawnień i przypisać go odpowiedniemu użytkownikowi (patrz: Panel administracyjny -> Szablony).