Podłączenie i odłączenie bazy danych

ZALECA SIĘ, aby podłączanie / odłączanie bazy danych wykonywały tylko osoby znające architekturę serwera MSSQL lub przeszkoleni pracownicy/doradcy handlowi firmy INELO Polska Sp. z o.o..

 

Spis treści

Uruchomienie programu Database Manager

Podłączenie bazy danych

Odłączenie bazy danych

 

 

 

 


Zobacz również:

Database Manager