Konfiguracja zabezpieczeń - zapobieganie wykonywaniu danych

Jeśli mechanizm zapobiegania wykonywania danych (DEP, Data Execution Prevention) jest włączony dla wszystkich programów i usług to należy dodać usługę HASP License Manager do wyjątków zgodnie z opisem poniżej:

1.W menu Start wybierz Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> System.

2.W oknie Zaawansowane ustawienia systemu wybierz zakładkę: Zaawansowane.

3.Kliknij na przycisk [Ustawienia] w panelu: Wydajność.

4.W oknie Opcje wydajności kliknij na zakładkę: Zapobieganie wykonywaniu danych.

5.Jeśli opcja: Włącz funkcję DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych poniżej: jest zaznaczona to należy wykonać następujące czynności:

a)Kliknij na przycisku: [Dodaj...].

b)Przy użyciu wyświetlonego okna dodaj do listy wyjątków DEP:

Dla systemu 32-bitowego: c:\windows\system32\nhsrvice.exe.

Dla systemu 64-bitowego: c:\windows\SysWOW64\nhsrvice.exe.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Wygląd zakładki zapobiegania wykonywania danych po dodaniu wyjątku. 

Po zakończeniu procesu instalacji HASP License Manager działa bez żadnych dodatkowych ustawień.