Zmiana trybu pracy na zaawansowany

Aby przejść z trybu pracy standardowego na zaawansowany należy:

zamknąć program - jeśli jest otwarty;

uruchomić ponownie z menu: Start -> Wszystkie programy -> INELO -> 4Trans -> Administrator;

zostanie wyświetlone okno logowania z wypełnionym polem: Użytkownik -> administrator, gdzie należy podać hasło - domyślne hasło brzmi: admin;

Program zostanie uruchomiony z tzw. "Panelem administracyjnym" bez podstawowych funkcji ale posiadającym możliwość zmiany zaawansowanych ustawień takich jak ustawienie ścieżek zapisu plików, zarządzanie użytkownikami itp..

 

po uruchomieniu programu należy przejść do okna ustawień programu (Panel administracyjny -> Ustawienia), gdzie w zakładce: Serwis należy zmienić opcję: Tryb uruchamiania programu ze Standardowego na Zaawansowany.

Jeśli program ma pracować w trybie zaawansowanym należy pamiętać o dodaniu nowych użytkowników i nadaniu im odpowiednich uprawnień.