Usługa 4Trans Mobile umożliwia komunikację pomiędzy aplikacją mobilną (zainstalowaną na smartfonie kierowcy) a programem 4Trans. Przy pomocy tej usługi można importować odczyty z karty kierowcy, odczyty z tachografu, delegacje, odcinki zagraniczne oraz karty drogowe, które wysłał kierowca.

Spis treści

Dane podstawowe

4T Mobile

Tutorial - Konfiguracja połączenia