[309] Zbiorcze rozliczenie zaliczek i rachunków podróży służbowej

Raport ten jest zbiorczym rozliczeniem zaliczek i rachunków z wybranej podróży służbowej. Przedstawione na nim są wszystkie pobrane i zwrócone zaliczki oraz zapłacone rachunki, podzielone na grupy w zależności od ich waluty.

Każda grupa podsumowana jest w swojej własnej walucie oraz w PLN, natomiast na końcu listy grup znajduje się podsumowanie całej podróży służbowej w PLN.

Rozliczenie może być zrealizowane w złotówkach lub w każdej walucie osobno w zależności czy zaznaczono opcję: "Obsługa wielu walut" (okno dodawania/edycji delegacji).

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJak utworzyć raport

Podgląd wydruku raportu można również wywołać bezpośrednio z "okna dodawania/edycji delegacji" przy pomocy rozwinięcia ikony: (dolny pasek narzędziowy).

 

Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (więcej w temacie: "Generowanie raportów" w instrukcji programu 4Trans).

 


Zobacz również:

Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)