Druga ramka okna dodawania/edycji delegacji zawiera listę zdarzeń delegacji.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Ramka danych szczegółowych delegacji.

kliknij aby rozwinąć / zwinąć...
kliknij aby rozwinąć / zwinąćGeneruj automatycznie ryczałty za noclegi w trakcie zapisu delegacji

 

Przy pomocy ikon "paska narzędziowego list" można dodać, edytować lub usunąć dowolne zdarzenie z listy szczegółowych danych delegacji.

Wybrane elementy ramki:

kliknij aby rozwinąć / zwinąćEdycja pozycji delegacji
kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodawanie dowolnego zdarzenia
kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodawanie zdarzenia powiązanego z zapisami na tarczy tacho / karcie kierowcy
kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodawanie zdarzenia noclegu
kliknij aby rozwinąć / zwinąćUwzględnij wyrównanie do minimalnej płacy
kliknij aby rozwinąć / zwinąćUwzględniaj zagraniczny dodatek noclegowy
kliknij aby rozwinąć / zwinąć4Trans Mobile