Fakturowanie zleceń umożliwia zbiorcze wystawienie faktur dla dowolnej liczby zleceń. Okno podzielone jest na dwie zakładki:

Faktury dla kontrahenta - lista niezafakturowanych zleceń transportowych;

Faktury dla przewoźnika - lista niezafakturowanych zleceń spedycyjnych.

Aby wyświetlić listę zleceń do zafakturowania należy z menu głównego Spedycja wybrać opcję Fakturowanie zleceń, a następnie wybrać odpowiednią zakładkę.

Jeśli na liście nie widać żadnego zlecenia, należy upewnić się, czy:

ustawienia "filtrów" są prawidłowe;

zlecenie mają wypełnione stawki za fracht.

 

 

Chcąc zafakturować określone zlecenie/zlecenia należy je zaznaczyć i nacisnąć przycisk . W trakcie fakturowania zostanie wyświetlone okno "edycji faktury", który pozwoli uzgodnić dane, zapisać i wydrukować fakturę.

Fakturowanie zbiorcze

Aby program wyświetlał w pozycjach faktury zlecenia musi zostać spełniony następujący warunek:

Faktury dla kontrahenta - zlecenia muszą mieć tego samego zleceniodawcę;

Faktury dla przewoźnika - zlecenia muszą mieć tego samego przewoźnika.