Dodatkowe ustawienia faktur

Okno podzielone jest na trzy zakładki: krajowej, wewnątrzwspólnotowejeksportowej. Dla każdego rodzaju faktury można dodać następujące opisy:

Opis podsumowania, gdy występuje stawka "nie podlega" dla faktury

 

 

 

 

Opis podsumowania, gdy występuje stawka 0%

 

 

 

Dla faktury wewnątrzwspólnotowej powyższe opisy można wprowadzić w językach: polskim, angielskim i niemieckim.