Elementy zakładki:

Drukuj kopie przy wydruku oryginału

 

Gdy dokument jest drukowany z poziomu edycji formularza lub listy, wówczas można określić czy kopia dokumentu również ma zostać wydrukowana.
Opcja ta ma również wpływ na wydruk "Noty korygującej".

 

 

Pokazuj podgląd wydruku przed drukowaniem

 

Wyłączenie tej opcji powoduje natychmiastowe wydrukowanie dokumentu bez potrzeby uruchamiania podglądu wydruku.

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćPrzy wysyłaniu wydruku faktury przez e-mail dołącz do wiadomości powiązane pliki
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPrzy wysyłaniu wydruku faktury przez e-mail dołącz do wiadomości powiązane pliki za zafakturowanym zleceniem
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPokaż numer telefonu/faxu przy nabywcy