Rejestr awarii ma umożliwić gromadzenie oraz przeglądanie informacji o awariach jakie wystąpiły w trakcie użytkowania danego pojazdu. Za awarię rozumiemy sytuację, w której nastąpi nieprzewidziana usterka samochodu nie spowodowana umyślnie bądź w przypadku bezpośredniego działania danej osoby.

Rejestr awarii jest powiązany z rejestrem napraw - jednym z podawanych przyczyn naprawy jest wybranie rodzaju awarii.

 

Aby otworzyć listę należy z menu głównego Flota wybrać Rejestr awarii.

 

 

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pozycje z listy.

Okno dodawania/edycji awarii:

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

 

Awaria

Opis wybranych elementów:

 

Bezpośrednim kosztem awarii jest koszt naprawy, dlatego okno dodawania/edycji awarii nie przewiduje możliwości dodawania kosztów awarii.