Rejestr napraw umożliwia gromadzenie oraz przeglądanie informacji o naprawach, jakie wykonano w trakcie użytkowania danego pojazdu. Naprawić można wyrządzoną szkodę (patrz: "Rejestr szkód") lub awarię pojazdu (patrz: "Rejestr awarii").

Rejestr napraw jest powiązany z rejestrem awarii i szkód. Jeśli dla danego pojazdu nie dodano żadnej awarii lub szkody to nie będzie możliwości wybrania ich jako przyczyny naprawy.

 

Aby otworzyć listę należy z menu głównego Flota wybrać Rejestr napraw.

 

 

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pozycje z listy.

Okno dodawania/edycji naprawy:

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

 

Dane podstawowe

Opis wybranych elementów:

 

 

 

 

Pozycje naprawy

 

W tej zakładce można dodać jedną lub kilka przyczyn naprawy. Może to być awaria lub szkoda.

Należy pamiętać o tym, że aby przypisać do naprawy awarię lub szkodę należy ją wcześniej dodać w odpowiednim rejestrze.

 

 

 

Koszty (lista kosztów)

 

 

 

 

Koszty

 

Okno dodawania/edycji kosztu netto lub brutto (w zależności od ustawień - patrz: "Ustawienia -> Ustawienia kosztów") składa się z następujących elementów: