Rejestr oprócz ewidencji gromadzi informacje o historii eksploatacji opon.

Aby otworzyć listę należy z menu głównego Flota wybrać Rejestr opon.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy

 

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pozycje z listy.

Okno dodawania/edycji opony:

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

 

Dane podstawowe

Opis wybranych elementów:

 

 

 

 

Koszty

 

Okno dodawania/edycji kosztu netto lub brutto (w zależności od ustawień - patrz: "Ustawienia -> Ustawienia kosztów") składa się z następujących elementów:

 

 

Spis treści

Zarządzanie ogumieniem