W menu Dyspozytor dostępne są dwa polecenia służące do wyświetlenia grafika pojazdów lub kierowców.

Spis treści

[601] Grafik kierowców

[602] Grafik pojazdów