Spis treści | Indeks

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

- < -

<%UNIWERSALNY IMPORT DELEGACJI%>

<%STRUKTURA IMPORTOWANEGO PLIKU%>

- 4 -

4T Mobile

Import delegacji

Import karty drogowej

Import odcinków zagranicznych

Import z karty kierowcy

Import z tachografu cyfrowego

Ustawienia Mobile

4Trans Mobile

Tutorial - Konfiguracja połączenia

Ustawienia

- A -

Aktualizacja programu - Updater

Niepowodzenie aktualizacji - przyczyny i rozwiązanie

Pobieranie i instalacja

Zamówienie gwarancji

Analiza ryzyka utraty dobrej reputacji lub ograniczenia licencji

Automatyczne generowanie delegacji

Generowanie delegacji w oknie wykresu tygodniowego i miesięcznego

- C -

Czas UTC

- D -

Dane podstawowe

Aktywność użytkownika

Dokumenty

Firmy

Grupy pracowników

Grupy samochodów

Kursy walut

Miasta

Naczepy

Pracownicy

Samochody

Słowniki

Święta i dni wolne

Terminarz

Trasy

Ustawienia

Dane z kart kierowców i wykresówek

Eksport do System-1

Database Manager

Archiwizacja

Baza danych

Import danych

O programie

Serwer

Zarządzanie bazami

Dodatkowe informacje

Dodatkowy dzień wolny

Dokonanie szybkiej płatności

Dyspozytor

Grafik kierowców

Grafik pojazdów

Dyżury

- F -

FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania)

Problem

Pytania

Flota

Dodaj tankowanie

Import karty paliwowej

Karty kierowców

Koszty

Raporty

Rejestr miejsc magazynowania

Rejestry

Szablony spalania

Tankowania

- G -

Godziny nadliczbowe

Grupy kierowców i samochodów w raportach

- H -

HASP Manager

Helpten

- I -

Import karty paliwowej

Import niestandardowy

Import wyciągów bankowych

Import/Eksport

Eksport delegacji i raportów kasowych do enova

Eksport do programu OPTIMA

Eksport do symfonia FK

Eksport do WF-Fakir

Eksport ewidencji czasu pracy do programu "enova"

Eksport ewidencji czasu pracy do programu "R2-Płatnik"

Eksport faktur do enova

Eksport pracowników do programu "enova"

Eksport pracowników do programu R2-Płatnik

Import pracowników z programu R2-Płatnik

Import/eksport pracowników do/z programu "R2-Płatnik"

Lista powiązań importu/eksportu

System-1 - import

Uniwersalny eksport delegacji

Uniwersalny eksport ewidencji czasu pracy

Uniwersalny eksport odcinków zagranicznych

Inelo

Inne

Inne urządzenia

DBOX

Downloadkey

OPTAC

Siemens

Stoneridge

TachoDrive

Instalacja

HASP Manager

Instalacja programu

Instalacja urządzeń

Klucz licencyjny

Przeniesienie programu na inny komputer

Serwer

Skaner płaski

Skaner rolkowy

TachoReader

TachoReader Combo Plus

TachoReader Mobile II

Interpretacje szczególnych przypadków

Dzień z dwoma odpoczynkami dziennymi

Odpoczynek tygodniowy i rekompensata

- J -

Jak korzystać z pomocy

Pomoc

Jazda zespołowa

- K -

Kalkulator godzinowy

Karta drogowa < 3,5t

Zbiorcze dodawanie jednodniowych kart drogowych

Karty kierowców

Przegląd wyników. Uwagi końcowe

Przypisywanie pojazdów do szablonów spalania

Wybór szablonu spalania

Wypełnianie karty kierowcy

Kompensata

Komunikaty

Kopiowanie programu

Koszty kierowcy

Koszt kierowców miesięcznie

Koszt kierowców wg typów

Koszty pojazdu

Koszty pojazdów miesięcznie

Koszty pojazdów sumarycznie

Koszty zleceń

Koszty zleceń miesięcznie

Koszty zleceń wg samochodów

- L -

Linki

Lista zmian

- M -

Manager

Historia stanów licznika

Koszty kierowcy

Koszty pojazdu

Koszty zleceń

Porównanie przebiegów

Rentowność samochodów bieżąca

Rentowność samochodu narastająco

Rentowność samochodu wg kilometrów

Rentowność zleceń

Rozliczenie wyjazdu

Szczegółowa rentowność samochodu wg zleceń

Wynik finansowy

Zestawienie kosztów

Zestawienie kosztów wg kilometrów miesięcznie

Zestawienie kosztów wg państwa

Zestawienie przebiegów

Zestawienie szczegółowe kosztów ogólnych

Zestawienie tankowań

Manipulacje

Ostrzeżenia z kalibracji

Ostrzeżenia z karty

Ostrzeżenia z tachografu

Raport ostrzeżeń manipulacji

Menu główne

Moduł Flota

Menu główne

Moduł Główny

Moduł Grafik

Menu

Moduł Manager

Menu

Moduł Manipulacje

Moduł Rozliczenia

Menu główne

Moduł Spedycja

Menu

Moduł TachoScan

Menu główne

Możliwość cofania ostatniej operacji

- N -

Naczepy

Awarie

Dane podstawowe

Dane techniczne

Dokumenty

Koszty

Osie i ogumienie

Terminarz

Wyposażenie

Zbiorniki

Nadwyżki

- O -

O firmie Inelo

Okno dodawania kosztu

Okno dodawania płatności

Okno dodawania/edycji delegacji

Cel podróży

Dane ogólne delegacji

Dane rachunku

Dodawanie dowolnego zdarzenia

Dodawanie zdarzenia noclegu

Dodawanie zdarzenia powiązanego z zapisami na tarczy tacho / karcie kierowcy

Domyślna data kursu

Domyślna data rozliczenia

Domyślny miesiąc rozliczenia

Drukowanie

Edycja pozycji delegacji

Elementy okna dodawania/edycji zaliczki

Generuj automatycznie ryczałty za noclegi w trakcie zapisu delegacji

Koszty

Nr wyjazdu

Obsługa wielu walut

Opcje dodatkowe

Państwo docelowe

Podgląd wydruku KW/KP

Podgląd wydruku wszystkich KW/KP z dnia ...

Pomniejszaj o niemieckie ubezpieczenie społeczne

Status delegacji

Uwagi

Uwzględnij wyrównanie do minimalnej płacy

Wygeneruj ryczałty za nocleg

Wyżywienie

Zaliczki

Zaliczki i rachunki

Okno dodawania/edycji dokumentów

Okno ewidencji czasu pracy

Automatyczne oddawanie nadgodzin i dyżurów

Automatyczne wyliczanie + dodawanie absencji i edycja godzin pracy

Automatycznie oddaj wolne za...

Całkowicie automatyczne wyliczanie

Czas pracy

Dane pracownika

Dostosowanie widocznych składników

Edycja dnia

Edycja godzin

Informacje dodatkowe

Nadgodziny do wypłaty

Nadgodziny oddane przeniesione

Oddawanie nadgodzin i dyżurów

Oddawanie nadgodzin lub dyżurów w tym samym miesiącu

Okno dodawania/edycji typu nieobecności

Ostrzeżenia

Panel ustawień

Pasek narzędziowy

Pobieranie i wyliczanie godzin pracy

Podgląd/edycja zdarzeń

Podsumowanie dni

Podsumowanie dni od początku okresu rozliczeniowego

Podsumowanie doby

Pracownik

Przenieś nadgodziny lub dyżury do oddania

Przenoszenie nadgodzin do oddania w miesiącach poza okresem rozliczeniowym

Przenoszenie nadgodzin lub dyżurów do oddania w bieżącym okresie rozliczeniowym

Rodzaje dni - Legenda

Rozwijane menu

Składniki podstawowe

Składniki rzeczywiste

Składniki wynagrodzenia

Uzupełnianie pustych dni pracą

Uzupełnienia z oddawania

Więcej...

Wizualizacja kołowa. Definiowanie nieobecności godzinowych.

Wizualizacja liniowa (górna część okna)

Wstaw czas/dzień wolny za

Wyliczanie krok po kroku

Wyliczanie zbiorcze

Zasadnicza część kalendarza

Okno harmonogramu rocznego

Okno podglądu danych z tachografu cyfrowego

Blokady i ostatni odczyt

Czynności o określonej dacie

Czynności, zdarzenia i awarie w tabeli

Informacje ogólne i dane techniczne

Kierowca (slot 1)

Lista kontroli

Pomocnik (slot 2)

Włożenia i wyjęcia karty

Wykres prędkości i przyspieszenia samochodu

Zaznaczenie

Zdarzenia i awarie

Okno podglądu/edycji dnia z karty kierowcy

Certyfikaty

Czynności

Drukowanie czynności

Drukowanie piktogramów

Podgląd i edycja danych

Samochód

Wizualizacja dzienna

Wizualizacja z tachografem

Wizualizacja zespołowa

Załoga

Zdarzenia i awarie

Okno podglądu/edycji wykresówki

Dane podstawowe

Dane wykresówki

Drukowanie czynności

Kontrola czasu pracy

Lista czynności

Obraz zeskanowanej tarczy

Podgląd odczytu

Ustaw godzinę 12

Zmiana środka tarczy

Zmień godzinę rozpoczęcia

Okno zapisu nowego kierowcy

- P -

Pakiet instalacyjny

Pakiet startowy

Panel administracyjny

Ustawienia

Pierwsze uruchomienie

Aktywacja programu

Krok 1 - wybór trybu pracy programu

Krok 2 - przygotowanie serwera

Logowanie

Nadawanie uprawnień

Port TCP/IP dla MS SQL Serwer

Ustawienie kopii zapasowej bazy danych

Plik

Import/Eksport

Język

Paski narzędzi

Przełącz użytkownika

Start

Zakończ

Zmiana hasła

Płatność

Podpinanie plików/dokumentów

Podstawowe informacje

Filtrowanie kierowców i samochodów w oknach programu

Filtrowanie list

Filtrowanie na wybranych kolumnach

Filtrowanie szybkie

Generowanie raportów

Kolejka raportów

Okno podglądu raportów

Pasek narzędziowy list

Pomoc

Pracownicy

Badania

Koszty

Szkolenia i certyfikaty

Telefony

Terminarz

Przeliczenie podsumowania okresu

Przepisy

Przycisk szybkiego uruchamiania

- R -

Raporty

Delegacje

Dokumenty kierowcy

Flota

Karta drogowa

Rozliczenia

Spedycja

TachoScan

Raporty - Dokumenty kierowcy

Karta informacyjna kierowcy

Oświadczenie kierowcy

Wyciąg z karty ewidencyjnej pojazdu

Zaświadczenia, oświadczenia

Raporty - Flota

Eksport ładunków

Koszty pojazdu w rozbiciu miesięcznym

Porównanie tankowań wg kierowcy

Porównanie tankowań wg pojazdu

Przepały wg kierowcy

Przepały wg pojazdu

Przepały wg pojazdu sumarycznie

Średnie zużycie paliwa

Tankowania wg kierowcy

Tankowania wg pojazdu

Tankowania wg pojazdu sumarycznie

Zestawienie km pustych i ładownych

Zestawienie przydziałów pojazdów

Zestawienie szczegółowe kosztów kierowcy

Zestawienie szczegółowe kosztów pojazdu

Raporty - Spedycja

Kontrola poprawności zleceń

Porównanie zleceń wg danych planowanych i rzeczywistych

Roczne sprawozdanie ADR

Zestawienie dokumentów sprzedaży lub zakupu wg kontrahenta

Zestawienie faktur

Zestawienie faktur i frachtów

Zestawienie frachtu wg przewoźnika

Zestawienie obciążenia

Zestawienie palet ze zleceń

Zestawienie płatności

Zestawienie płatności wg kontrahenta na dzień

Zestawienie zleceń wg kierowcy

Zestawienie zleceń wg przewoźnika

Zestawienie zleceń wg spedytora

Zestawienie zleceń wg zleceniodawcy

Raporty Delegacje

Podróże służbowe

Polecenie wyjazdu

Rozliczenie podróży służbowych

Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej

Zbiorcze rozliczenie zaliczek i rachunków podróży służbowej

Raporty Karta drogowa

Aktywności kierowcy wg kart drogowych

Kontrola samochodu wg kart drogowych

Raporty Rozliczenia

Analiza czasu pracy

Analiza szczegółowa czasu pracy

Ewidencja czasu pracy dla innych umów

Miesięczna karta pracy pracownika

Podsumowanie okresu rozliczeniowego

Przeliczenie miesięcznej karty pracownika

Raport harmonogram roczny

Raport różnic między czasem planowanym i rzeczywistym

Raport zestawienie wyliczenia kalendarzy

Raporty dodatkowe

Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów

Roczna karta pracy pracownika

Rozliczanie ryczałtów i zaliczek

Wykroczenia wg PIP

Wykroczenia wg PIP sumarycznie

Zaświadczenia o oddanych godzinach nadliczbowych

Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (umowy o pracę)

Zestawienie ewidencji czasu pracy

Zestawienie ewidencji czasu pracy dla innych umów

Zestawienie godzin nadliczbowych

Zestawienie podsumowań okresów rozliczeniowych

Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów (umowy o pracę)

Zestawienie rozliczeń ryczałtów i zaliczek

Zestawienie uzupełnień czasu pracy

Zestawienie wynagrodzeń

Raporty TachoScan

Aktywności kierowców w załogach

Aktywności kierowcy

Aktywność użytkowników

Ciągłość tarcz

Czynności szczegółowe z karty kierowcy

Czynności szczegółowe z tachografu cyfrowego

Dostępność kierowców

Kalendarz ciągłości danych

Karta ewidencyjna pojazdów

Kontrola samochodów

Kontrola samochodów lub kierowców

Kontrola samochodu wg rzeczywistych dat

Kontrola samochodu wg wskazań tachografu - sumaryczny (syntetyczny)

Kontrola samochodu wg wskazań tachografu - sumaryczny (syntetyczny) z przerwami wliczonymi do czasu jazdy

Kontrola samochodu wg wskazań tachografu - szczegółowy (analityczny)

Kontrola szczegółowa samochodów lub kierowców

Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy

Naruszenia kierowcy wg ITD

Naruszenia kierowcy wg ITD sumarycznie

Podsumowanie aktywności kierowców

Przekroczenia prędkości wg tachografu cyfrowego

Raport historia odczytów

Raport lokalizacji

Raporty dodatkowe

Rejestr czasu pracy Art. 25 UoCPK

Różnice w danych pomiędzy tachografem i kartą

Terminy odczytów i ważności

Terminy szkoleń okresowych kierowców

Uwagi do analizy

Wykaz odpoczynków kierowców

Zdarzenia i awarie

Zestawienie aktywności kierowcy

Zestawienie błędów na tarczach

Zestawienie dostępnego czasu pracy kierowców

Zestawienie kierowców z tachografów cyfrowych

Zestawienie szczegółowe czasów jazdy i pracy

Zestawienie zaświadczeń kierowców

Rejestr nieobecności

Struktura eksportowanego pliku xml

Struktura importowanego pliku xml

Rejestr obsługi technicznej

Dodawanie pojedynczej pozycji

Dodawanie zbiorowe

Rejestr opon

Zarządzanie ogumieniem

Rejestry

Rejestr awarii

Rejestr badań

Rejestr części

Rejestr leasingu

Rejestr napraw

Rejestr obsługi technicznej

Rejestr opon

Rejestr podatków

Rejestr przydziałów pojazdu

Rejestr szkoleń i certyfikatów

Rejestr szkód

Rejestr ubezpieczeń

Rejestr wyposażenia

Ręczna instalacja

Rozliczenia

Delegacje

Diety i limity

Dodatki zagraniczne

Ewidencja czasu pracy

Harmonogram roczny

Kopiowanie delegacji

Lista Ewidencji

Lista zmian w module TachoScan

Minimalna stawka dzienna w innych krajach

Minimalne stawki wynagrodzenia w innych krajach

Raporty

Rejestr nieobecności

Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów

Wykres miesięczny

Wykres tygodniowy

Rozwiązywanie problemów

- S -

Samochody

Awarie

Części

Dane podstawowe

Dane techniczne

Dokumenty

Koszty

Osie i ogumienie

Terminarz

Wyposażenie

Zbiorniki

Serwer

Odłączenie bazy danych

Podłączenie bazy danych

Podłączenie i odłączenie bazy danych

Uruchomienie programu Database Manager

Skróty klawiaturowe

Słowniczek

Spedycja

Drukowanie faktur

Faktury sprzedaży

Faktury zakupu

Historia płatności

Inne

Lista not korygujących

Nota odsetkowa

Noty obciążeniowe

Okno dodawania/edycji faktury

Płatności

Potwierdzenie kompensaty

Pozycje faktury

Raporty

Wezwanie do zapłaty

Zlecenia

Standardowe elementy wykresów

Start

Struktura plików XML

Eksport ewidencji czasu pracy do programu "Enova" - <%STRUKTURA EXPORTOWANEGO PLIKU XML%>

Pracownicy - Struktura eksportowanego pliku xml

Pracownicy - Struktura importowanego pliku xml

Samochody - Struktura eksportowanego pliku xml

Samochody - Struktura importowanego pliku xml

Synchronizacja dób podczas tworzenia ewidencji czasu pracy

Systemy pracy

Podstawowy system pracy

Przerywany system pracy

Równoważny system pracy

Zadaniowy system pracy

Szczegółowe zestawienie dni oddanych

Szukaj

- T -

TachoReader Combo

Pobieranie i czyszczenie odczytów

TachoReader Combo Plus

Instalacja

Wprowadzenie

TachoReader Mobile

Instalacja

pobieranie danych

Pobieranie i czyszczenie odczytów

TachoScan

Dane z kart kierowców i wykresówek

Dane z tachografów cyfrowych

Dodaj tacho ręcznie

Dodaj zaświadczenia

Dostępny czas pracy kierowcy

Eksport plików cyfrowych

Historia odczytów

Import danych z tachografu cyfrowego do karty

Karta drogowa < 3,5t

Karta kierowcy

Lista zaświadczeń

Naruszenia kierowcy wg ITD

Niezapisane tarcze

Odczytaj kartę kierowcy

Odczytaj tachograf cyfrowy

Otwórz

Skanuj

Tachograf cyfrowy

TachoReader

Wykres miesięczny

Wykres tygodniowy

Wyszukaj zaświadczenia

Z urządzenia

Tryb uruchamiania programu

Zmiana trybu pracy na standardowy

Zmiana trybu pracy na zaawansowany

Tutorial - Aktualizacja do Windows® 10

Tutorial - Aktualizacja SQL Serwera

Tutorial - Edycja pozycji delegacji bezpośrednio w komórkach

Tutorial - Import delegacji z GBOX Online

Import delegacji

Konfiguracja połączenia

Tutorial - Wyliczenie wyrownania za prace w innych krajach

Austria

Belgia

Belgia - Tabela minimalnych stawek godzinowych

Dane z pierwszego dnia następnego miesiąca

Dania

Dania - Tabela minimalnych stawek godzinowych

Finlandia

Finlandia - Tabela minimalnych stawek godzinowych

Francja

Holandia

Kwalifikacje zawodowe

Luksemburg

Luksemburg - Tabela minimalnych stawek godzinowych

Niemcy

Norwegia

Regulamin wynagrodzenia i dodatków

Tabela minimalnych stawek miesięcznych - Włochy

Włochy

Tutorial - Zaświadczenie o oddelegowaniu do pracy we Francji

- U -

Uniwersalny eksport delegacji

Struktura eksportowanego pliku

Uniwersalny eksport odcinków zagranicznych

Struktura eksportowanego pliku xml

Ustawienia

4Trans Mobile

Aktywna firma

Delegacje

Do obliczeń użyj tankowań

Domyślna waluta rozliczeniowa

Faktury

Format daty i godziny

Główne

Grafik

Import tankowań

Karta drogowa < 3,5t

Kierowca i firma

Kursy walut

Manager

Manipulacje

Moduł Paliwowy

Opis zdarzenia zlecenia/trasy

Panel administracyjny

Raporty

Raporty - koszt kierowcy

Rozliczenia

Różne

Serwer proxy

Spedycja

Sposób liczenia normy

TachoScan

Terminarz

Ustawienia graficzne

Ustawienia kosztów

Widok użytkownika

Wyliczane na podstawie

Ustawienia - Delegacje

Raporty

Różne

Ustawienia - Faktury

Dodatkowe ustawienia faktur

Domyślne

Drukowanie faktur

Kontrola danych

Opis faktur

Wygląd wydruku

Wygląd wydruku - dodatkowe

Ustawienia - Główne

Kolory okien

Ustawienia filtrów

Ustawienia raportów

Ustawienia wyglądu

Ustawienia wyglądu list

Ustawienia wyglądu menu

Ustawienia - Moduł Paliwowy

Dla nowej karty uzupełniaj stany zbiornika

Dodatkowe

Karta wyjazdu

Pozycje karty kierowcy

Status karty kierowcy

Tworzenie delegacji na podstawie karty kierowcy

Ustawienia - Panel administracyjny

Aktualizacje automatyczne

Aktywność użytkownika

Baza

Bezpieczeństwo

Dostosowanie szablonów zapisu

Eksport

E-mail - Terminarz

Hasła

Import

Kopia bazy

Kopia pełna

Kopia różnicowa

Kreator kopii bazy danych

Lista wykorzystania licencji

Logi

Loguj wykorzystanie licencji

Numeracja

Państwa

Pozycje numeracji

Schemat numeracji

Serwis

Status wykonywania kopii zapasowych bazy

Szablony uprawnień

Ścieżki

Tryb uruchamiania programu

Ustawienia kopii bazy

Użytkownicy

Współpraca z interLAN SPEED

Wybór ścieżek

Ustawienia - Rozliczenia

Minimalne wynagrodzenie - inne kraje

Podstawowe

Ryczałty

Wyświetlanie

Zaawansowane

Zamiana zdarzeń

Ustawienia - Spedycja

Kontrola danych

SMS

Wydruk

Wygląd listy

Wygląd okna

Ustawienia - TachoScan

Analogowe

Cyfrowe

Domyślne

Naruszenia - Analiza

Naruszenia - Tolerancje

Naruszenia - Uwagi do analizy

Pakiet mobilności

Różne

Usuwanie starych danych

Użyteczne linki

- W -

Wersja

2

2.5.16

2.5.17

2.5.19

2.5.20

2.5.21

2.6

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.5

2.7.6

2.8.4

2.8.5

3

3.0

3.0.2

3.0.3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.10

3.11

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.0

5.1

5.2

5.3

Wersje

wg dat rzeczywistych

wg dat tarcz

wg dat tarcz analityczny

wg dat tarcz sumaryczny

wg dat tarcz sumaryczny z wliczonymi przerwami

Wprowadzenie

Wprowadzenie dat

Wsparcie i serwis

Wymagania minimalne

<%SAMODZIELNA INSTALACJA SQL SERVER%>

Wywołanie listy najbliższych terminów

- Z -

Z urządzenia

Folder zewnetrzny

TachoReader Combo

TachoReader Mobile

Zaznaczanie pozycji na liście

Zlecenia

Dodawanie zleceń z szablonu

Okno dodawanie/edycja zlecenia

Okno uproszczonego dodawania zlecenia