Menu, oprócz podstawowych pozycji opisanych w wybranych modułach, zawiera dodatkowe elementy:

Spis treści

[005] Pracownicy

[014] Ustawienia