Włącz usługę 4Trans Mobile

Usługa 4Trans Mobile umożliwia komunikację pomiędzy aplikacją mobilną (zainstalowaną na smartfonie kierowcy) a programem 4Trans. Przy pomocy tej usługi można importować odczyty z karty kierowcy, odczyty z tachografu, delegacje, odcinki zagraniczne oraz karty drogowe, które wysłał kierowca.

opcja zaznaczona - włącza usługę 4Trans Mobile oraz aktywuje wszystkie ustawienia związane z tą usługą;

opcja niezaznaczona - dezaktywuje usługę 4Trans Mobile oraz blokuje/ukrywa wszystkie ustawienia związane z tą usługą.

 

Połączenie

 

Login i Hasło

Login i hasło otrzymasz od przedstawiciela handlowego "producenta" po zakupie usługi 4Trans Mobile.

Aby uruchomić usługę wpisz login i hasło, a następnie kliknij .

Po udanym połączeniu zostanie wyświetlony komunikat: Połączenie zakończone powodzeniem, a pole: Kod mobilny zostanie wypełnione.

Kod mobilny potrzebny jest do uruchomienia usługi na telefonie - więcej w temacie: "Tutorial - Konfiguracja połączenia".

 

Komunikat: Usługa INELO Service nie jest zainstalowana i/lub uruchomiona.. lub Usługa INELO Service nie jest aktualna..

W przypadku pojawienia się jednego z powyższych komunikatów usługi automatycznego Wysyłania konfiguracji do aplikacji mobilnej oraz Wysyłania kopii bazy danych i odczytów na serwer 4Trans Mobile (opis poniżej) nie będą działać.
Wysyłanie konfiguracji do aplikacji mobilnej można jednorazowo wymusić po kliknięciu na: (patrz: poniższy opis).

W celu zainstalowania, uruchomienia lub aktualizacji usługi INELO Service skontaktuj się z "serwisem".

 

 

 

Ustawienia dla aplikacji mobilnej

 

Jeśli obydwie opcje: Udostępnij możliwość wprowadzania delegacji/odcinka zagranicznego zgodnie z ustawieniami rozliczeń dla innych krajówUdostępnij możliwość wprowadzania karty drogowej nie będą zaznaczone to możliwość wprowadzania tras w aplikacji mobilnej będzie zablokowana.

 

 

 

Wysyłanie konfiguracji do aplikacji mobilnej

Ustawienia automatycznego wysyłania konfiguracji do aplikacji mobilnej.

Automatyczne wysyłanie konfiguracji będzie działać tylko wtedy, gdy usługa INELO Service będzie: zainstalowana, uruchomiona oraz aktualna.

Jeśli jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony poniżej pola logowania zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym odpowiednia informacja.

 

 

 

 

 

Wysyłanie kopii bazy danych i odczytów na serwer 4Trans Mobile

Ustawienia automatycznego wysyłania kopii bazy danych razem z plikami.

Jest to dodatkowa usługa tworzenia kopii bazy danych (oprócz tej zawartej w zakładce: "Ustawienia kopii bazy"), która jest wysyłana na serwer 4Trans Mobile.

Wymagania: Usługa INELO Service - AKTYWNA.

Kopia ta nie jest zapisywana na żadnym lokalnym dysku!