Przypisywanie pojazdów do szablonów spalania

Aby program mógł prawidłowo liczyć spalanie dla danego samochodu należy przypisać go do istniejącego lub nowego szablonu spalania.

Przypisanie to można dokonać w dwóch miejscach:

1.W oknie dodawania/edycji szablonu spalania -> zakładka: Pojazdy.

2.W oknie dodawania/edycji samochodu -> zakładka Zbiorniki.

W tym przykładzie pokazane zostanie przypisanie z zakładki Pojazdy:

z menu Flota należy wybrać Szablon spalania;

na liście szablonów spalania należy dodać nowy lub otworzyć wybrany do edycji;

po wprowadzeniu danych w pierwszej zakładce: Dane podstawowe dla nowo tworzonego szablonu należy przejść do drugiej zakładki: Pojazdy (rys. poniżej) (Na zakładce tej widoczne są pojazdy, które zostały wcześniej przypisane do wybranego szablonu spalania).

Domyślnie każdy nowy samochód ma przypisany podstawowy szablon spalania.

 

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Zakładka: "Pojazdy".

w zakładce: Pojazdy należy zaznaczyć opcję: Pokaż wszystkie samochody (rys. poniżej). Następnie na liście wybrać pojazd i przypisać go do szablonu klikając na ikonie: .

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Przypisywanie pojazdu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia pojazdów o identycznych współczynnikach spalania jest nikłe, dlatego w większości przypadków każdy z pojazdów będzie miał swój szablon spalania.
Wielkość spalania nie zależy tylko od mocy silnika, ciężaru ciągnika, naczepy, ogólnie typu pojazdu, ale w dużej mierzy od doświadczenia i stylu jazdy kierowcy.