W zakładce znajduje się szereg ostrzeżeń jakie mogą być generowane przez program (patrz: "[190] Ostrzeżenia z tachografu", "[191] Ostrzeżenia z kalibracji", "[192] Ostrzeżenia z karty"). Każde z ostrzeżeń można włączyć/wyłączyć do analizy, a dla niektórych z nich istnieje możliwość ustawienia wartości granicznych.

1.W przypadku, gdy którekolwiek z ustawień zostanie zmienione na wartość mniejszą to należy dokonać powtórnego pobrania danych z karty kierowcy / tachografu / pliku źródłowego dla kontrolowanych kierowców.

2.Analiza poniższych nieprawidłowości odbywa się tylko bezpośrednio po pobraniu danych z tachografu lub z pliku:

Ostrzegaj, gdy prędkość chwilowa większa od [] km/h przez co najmniej [] minut;

Ostrzegaj, gdy zmiana prędkości chwilowej większa od [] km/h w czasie nie dłuższym niż [] s.

 

Uwagi do analizy wybranych ostrzeżeń