Grupy kierowców i samochodów w raportach

W wyniku zaznaczenia opcji Pokazuj filtry grup (patrz: "Ustawienia -> Główne -> Ustawienia raportów") okna wywołania raportu z polami wyboru kierowcy lub samochodu zostaną poszerzone o pole wyboru grupy kierowców lub samochodów:

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Przykład okna poszerzonego o pole wyboru grupy kierowców.

W wyniku zaznaczenia grupy kierowców/samochodów na liście obok zostaną zaznaczeni kierowcy/samochody należące do tej grupy.