Import wyciągów bankowych

Funkcja ta działa dla wyciągów z banków: PKP BP (iPKO), mBank, BZ WBK.

 

Aby dokonać importu płatności należy:

kliknąć LPM na ikonie: znajdującej się na "pasku narzędziowym list";

w nowym oknie (rys. poniżej) należy wybrać odpowiedni bank, a następnie wskazać plik, z którego będzie dokonany import płatności.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Okno: "Import z wyciągu bankowego".

Weryfikacja płatności odbywa się na podstawie opisu płatności (wyszukiwanie numeru faktury) po numerze konta bankowego klienta.

Jeśli mechanizm nie znajdzie kontrahenta, którego ma dotyczyć płatność to wyświetli on odpowiednie okno z pytaniem o powiązanie / dodanie nowego rachunku / wyszukiwanie kontrahenta.

Jeśli opis faktury nie zawiera numeru faktury to mechanizm będzie wyszukiwał fakturę po kwocie.

Jeśli z kolei program nie będzie w stanie dopasować płatności do faktur to pokaże odpowiednie okno z informacją o niezapłaconych fakturach.