Okno zapisu nowego kierowcy

W oknie zostaną wyświetleni kierowcy, których nie ma w bazie danych. Każdemu z kierowców można przypisać określoną akcję (domyślnie: "zapisz nowy"):

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Odczyt z karty kierowcy.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Odczyt z tachografu.

W zależności od źródła danych (karta kierowcy, tachograf) w oknie dostępne są następujące akcje:

Podczas wyboru podobnego lub innego nazwiska kierowcy należy zachować ostrożność i upewnić się, czy wskazany kierowca jest prawidłowy.

Jeśli zostanie wskazane nieprawidłowe nazwisko kierowcy to należy usunąć lub zmienić na prawidłowy numer karty kierowcy w oknie edycji kierowcy (patrz: "Pracownicy"), a następnie otworzyć do edycji każdy niepoprawny dzień (patrz: "[106] Dane z kart kierowców i wykresówek") i zmienić nazwisko kierowcy na poprawne.

 

wyszukani kierowcy w systemie

Jeśli program znajdzie w bazie danych co najmniej jedno podobne nazwisko kierowcy to ta opcja zostanie domyślnie zaznaczona. Na liście, poniżej opcji, będzie można wybrać kierowcę, do którego będą przypisane pobrane dane.

Imię (imiona) i nazwisko kierowcy zapisane jest w pamięci łacińskimi literami - brak znaków diakrytycznych. Przykład: Ixiński Piotr Józef w pamięci jest zapisany jako Ixinski Piotr Jozef.

 

wskaż innego kierowcę

Należy wybrać jeśli zachodzi potrzeba zapisu danych dla innego kierowcy.

zapisz nowy

Pozycja ta jest domyślnie zaznaczona, gdy program nie odnalazł w swojej bazie ani takiego samego ani podobnego nazwiska kierowcy.

Zapisuj dane od daty (odczyt z karty kierowcy)

Po zaznaczeniu tej opcji można wybrać od jakiej daty będą zapisywane dane cyfrowe do bazy danych.

Pomiń (odczyt z tachografu)

Zapis kierowcy oraz jego danych będzie pominięty.

Wskazany kierowca będzie traktowany jako pracownik innej firmy i będzie ZAWSZE POMIJANY!

 

przycisk: (odczyt z karty kierowcy)

W wyniku kliknięcia na tym przycisku okno zostanie poszerzone o następujące opcje:

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Dodatkowa część okna zapisu nowego kierowcy.

Okno poza uniwersalnym polem okresu zatrudnienia składa się z opcji wykorzystywanych przede wszystkim w module Rozliczenia. Dzięki temu istnieje możliwość natychmiastowego uzupełnienia danych dla potrzeb Rozliczeń.