Przy generowaniu raportu brane pod uwagę są wszystkie zdarzenia znajdujące się na tarczy/dniu pobranym z karty kierowcy, niezależnie od godziny, w której wystąpiły. Np. dla tarczy lub dnia z karty kierowcy z dnia 05.12.2002 wszystkie zdarzenia traktowane są tak, jakby wystąpiły 05.12.2002, mimo tego, że jedno mogło wystąpić przed północą, a następne już po północy.

Również dla dni pobranych z karty kierowcy ten rodzaj raportu ma znaczenie gdyż doby przesunięte są względem czasu UTC o wartość wybraną w "ustawieniach" (dla Polski jedna -czas letni lub dwie godziny -czas zimowy).