Przy generowaniu raportu brane pod uwagę są wszystkie zdarzenia, które wydarzyły się w danym dniu. Oznacza to, iż zdarzenia mające miejsce na przełomie doby zostają podzielone i przypisane do określonej daty. Np.: jeżeli tarcza lub dzień z karty kierowcy jest z dnia 05.12.2002r. i zawiera zdarzenie (jazdy, pracy, dyżuru) rozpoczynające się przed północą a kończące po północy, to zostaje ono podzielone na dwa zdarzenia. Pierwsze kończy się o godz. 23:59 a następne rozpoczyna o godz. 0:00 i trwa do końca pierwotnego zdarzenia. Druga część zdarzenia jest przypisywana do dnia następnego, tj. 06.12.2002r.

Również dla dni pobranych z karty kierowcy ten rodzaj raportu ma znaczenie gdyż doby przesunięte są względem czasu UTC o wartość wybraną w "ustawieniach" (dla Polski jedna -czas letni lub dwie godziny -czas zimowy).