Synchronizacja dób podczas tworzenia ewidencji czasu pracy

Artykuł 8. Ustawy o czasie pracy kierowców mówi:

"Dla celów rozliczania czasu pracy i ustalania uprawnienia do wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych, przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy."

Jednak w praktyce często się zdarza, że kierowca rozpoczyna nową dobę zanim skończył poprzednią, zachowując przy tym normy trwania odpoczynku dobowego przyjęte w AETR. Chcąc poprawnie rozliczyć kierowcę według kodeksu pracy, trzeba poprawnie wyznaczyć rozkład pracy, a tym samym początki dób pracowniczych według, których kierowca jest rozliczany. Z pomocą przychodzi tutaj program, który ma możliwość tzw. synchronizacji dób.

Rodzaje synchronizacji

 

 

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćPrzykład działania synchronizacji

Wnioski i różnice

Został rozpatrzony przypadek, w którym kierowca każdego dnia rozpoczyna pracę o różnych godzinach. Jak widać, jeżeli kierowca rozpoczyna w każdym następnym dniu pracę wcześniej niż w poprzednim, to w obu synchronizacjach występują wyraźne różnice. W przykładzie 1 (rys.2) początek doby zaczyna się razem z pracą kierowcy, dzięki czemu nie występują takie ilości nadgodzin jak w przykładzie 2 (rys.3). Dokładniej:

 

W podanym przykładzie widać na pierwszy rzut oka, że dużo bardziej korzystną opcją jest wybieranie synchronizacji wg pierwszego zdarzenia.

Użycie synchronizacji wg określonej godziny ma swoje uzasadnienie dla kierowców rozpoczynających pracę o stałej porze w ciągu całego miesiąca.