[215] Zestawienie rozliczeń ryczałtów i zaliczek

Raport jest ogólnym zestawieniem rozliczenia ryczałtów (patrz raport: "[214] Rozliczanie ryczałtów i zaliczek") dla wszystkich pracowników zatrudnionych w aktywnej firmie.

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJak utworzyć raport

 

Opcje

 

 

 

Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (więcej w temacie: "Generowanie raportów" w instrukcji programu 4Trans).

 


Zobacz również:

Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)

Umowa (zakładka Ryczałty)