[220] Raport różnic między czasem planowanym i rzeczywistym

Raport jest zestawieniem planowanych i rzeczywistych godzin rozpoczęcia pracy oraz różnicy pomiędzy nimi. Na raporcie zestawione również są godziny nominalne i godziny pracy na każdy dzień osobno wraz z różnicą pomiędzy nimi.

Planowana godzina rozpoczęcia pracy jest definiowana w harmonogramie rocznym (patrz: "[202] Harmonogram roczny").

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJak utworzyć raport

Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (więcej w temacie: "Generowanie raportów" w instrukcji programu 4Trans).

 


Zobacz również:

Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)