Dostosowanie widocznych składników

Okno dostosowania widoczności składników umożliwia wybranie, które z wybranych wierszy na ewidencji czasu pracy mają być ukryte, a które wyświetlane. Okno można otworzyć na dwa sposoby:

1.Z rozwijanego menu wybrać: Dostosuj widoczność składników, które wyświetla się po kliknięciu PPM na dowolnej nazwie wiersza.

2.Klikając na ikonę: .

- opcja zawsze widoczna, niezależnie od tego, czy zawiera dane

- opcja zawsze niewidoczna

- opcja widoczna tylko wtedy, jeśli zawiera dane

 

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Okno dostosowania widocznych składników.