Rozliczenia

 

Jedyny na polskim rynku program pozwalający w kilka minut rozliczyć dokładnie czas pracy kierowcy uwzględniając automatycznie wszystkie wymagane przerwy i dodatki wynikające z Ustawy o czasie pracy kierowcyKodeksu Pracy. Najważniejszą zaletą tego programu szybka i sprawna analiza wykresówki i danych z karty cyfrowej, sprawny automat wyszukiwania początku doby rozliczeniowej, system sprawdzania wymiaru czasu pracy w ciągu doby i automatyczne uzupełnianie o następujące informacje:

doliczenie do czasu pracy przerwy 15-minutowej (należnej kierowcy jeśli pracuje ponad 6h);

dodatkowego dyżuru za okres przerwy 45 minutowej jeżeli kierowca prowadzi pojazd ponad 4,5h;

uwzględnienie wymiaru czasu pracy (harmonogramu) do przeliczenia nadgodzin;

sprawdzenie wymiaru czasu pracy w nocy (naliczenie godzin nocnych);

dodatki za pracę w dni wolne pracy;

przeliczenie normy średniotygodniowej (wg przepisów średnio 40h / tydzień);

Program Rozliczenia pozwala rozliczyć kierowców zatrudnionych na umowę o pracę w systemie podstawowym, równoważnym, zadaniowym oraz przerywanym. Program generuje:

kompletną dokumentację ewidencji i rozliczenia czasu pracy;

wnioski o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny i przepracowane dni wolne;

miesięczną i roczną kartę pracy oraz podsumowanie okresu rozliczeniowego (np. 3-miesięcznego).

W zakresie przepisów niejednoznacznie interpretowanych wprowadzono możliwość samodzielnej konfiguracji sposobu rozliczania. Nasi doradcy, podczas wdrożenia modułu Rozliczenia, służą pełnym merytorycznym wsparciem w zakresie wyjaśnienia sposobu rozliczania w programie, wymaganych dokumentów (Regulamin pracy, umowy o pracę) - oraz doradzają jak ustawić program aby rozliczał kierowców w sposób optymalny.

 

 

Delegacje

 

Integralną częścią modułu Rozliczenia jest moduł DELEGACJE. Moduł pozwala w kilka minut rozliczyć podróż służbową kierowcy uwzględniając przepisy Ustawy o należnościach z tytułu podróży służbowych.

W programie możliwe jest oprócz ręcznego wprowadzania automatyczne pobieranie zdarzeń do delegacji z modułu TachoScan na podstawie wprowadzonych tarcz tacho lub pobranych dni z karty kierowcy. Moduł oferuje wyliczenie wielkości należnej diety i rozliczenie noclegów (ryczałt lub rachunek), dodatkowo umożliwia rozliczenie zaliczek oraz rachunków z podróży służbowej na podstawie wprowadzonego ręcznie lub automatycznie pobranego ze strony NBP kursu walut.

Na podstawie wprowadzonych delegacji można generować wydruki:

rozliczenia szczegółowego podróży służbowej do pokwitowania przez delegowanego,

szczegółowego rozliczenia zaliczek i rachunków,

zestawienia za dowolny okres czasu podróży służbowych.

Moduł Delegacje jest doskonałym narzędziem do ewidencji podróży służbowych opierającym się na zapisach z zeskanowanych tarcz tacho lub dni pobranych z kart kierowców dzięki czemu rozliczenie delegacji jest bardzo dokładne.

 

Spis treści

Menu główne

Okno ewidencji miesięcznej

Okno harmonogramu rocznego

Okno dodawania/edycji delegacji