Okno umożliwia dokonywanie zmian w zdarzeniach w dniach, które posiadają jakiekolwiek czynności pobrane z kart kierowców lub wykresówek.

Okno Edycji zdarzeń można otworzyć na dwa sposoby:

w głównym menu: Rozliczenia wybrać: Edycja zdarzeń;

w oknie "ewidencji czasu pracy" z rozwijanego menu wybrać: Edycja zdarzeń.

Okno składa się z następujących elementów:

kliknij aby rozwinąć / zwinąćWizualizacja liniowa (górna część okna)
kliknij aby rozwinąć / zwinąćWizualizacja kołowa. Definiowanie nieobecności godzinowych.
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPodsumowanie doby

 


Zobacz również:

[201] Ewidencja czasu pracy

[205] Rejestr nieobecności