Oddawanie nadgodzin i dyżurów

Zgodnie z kodeksem pracy możemy udzielać pracownikowi wolnego w zamian za przepracowane nadgodziny. Moduł rozliczenia oferuje kilka sposobów oddawania nadgodzin oraz umożliwia oddawanie dyżurów (czas dyspozycyjności).

kliknij aby rozwinąć / zwinąćAutomatyczne oddawanie nadgodzin i dyżurów
kliknij aby rozwinąć / zwinąćOddawanie nadgodzin lub dyżurów w tym samym miesiącu
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPrzenoszenie nadgodzin lub dyżurów do oddania w bieżącym okresie rozliczeniowym
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPrzenoszenie nadgodzin do oddania w miesiącach poza okresem rozliczeniowym