Otwiera listę pozycji słownika. Słowniki służą do automatycznego wypełniania rozwijanych list w formularzach programu. Listę można otworzyć na kilka sposobów:

kliknąć na ikonę: umieszczoną w zakładce Dane podstawowe w pasku narzędziowym;

z menu głównego Dane podstawowe wybrać Słowniki.

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć dodaną przez użytkownika pozycję w słowniku.

Usuwanie domyślnych pozycji w słowniku jest zablokowane.