Na liście w zależności od wybranej zakładki pokazane są wszystkie wprowadzone w programie dokumenty. Listę można otworzyć na kilka sposobów:

kliknąć na ikonę: umieszczoną w zakładce Dane podstawowe w pasku narzędziowym;

z menu głównego Dane podstawowe wybrać Dokumenty.

Z listy dokumentów możliwe jest dodanie, edycja i usunięcie dowolnego dokumentu (patrz: "Pasek narzędziowy list"). Każdy dodany dokument można powiązać z plikiem lub ze skanem.

Dokumenty dodane na liście dokumentów będą również widoczne w zakładce dokumentów poszczególnych pozycji (np. kierowca, pojazd, delegacja itp.), do których zostały przyporządkowane i odwrotnie dokumenty wprowadzone w zakładkach poszczególnych elementów menu będą widoczne na liście wszystkich dokumentów.

Okno dodawania/edycji dokumentu składa się z następujących zakładek:

 

 

Rodzaj dokumentu osobistego (prawo jazdy), seria i numer zostaną automatycznie wstawione do programu po pobraniu jakichkolwiek odczytów z karty kierowcy (patrz: "Moduł TachoScan").