[017] Lista powiązań importu/eksportu

Aby wyświetlić listę powiązań importu/eksportu należy z menu głównego Import/Eksport wybrać Lista powiązań importu/eksportu.

 

Jeśli na liście nie widać żadnej faktury, należy upewnić się, czy ustawienia "filtrów" są prawidłowe.

 

Aby edytować lub usunąć powiązanie należy posługiwać się przyciskami "paska narzędziowego list".

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJak edytować powiązanie