Po zakupie program 4Trans może wymagać aktywacji (w przypadku, gdy należność za program nie została uregulowana). Przed uruchomieniem wyświetli się okno informujące o wymogu aktywacji programu z pytaniem o wprowadzenie kodów.

W oknie mamy 2 drogi wyboru:

- pokaże się nam okno, gdzie mamy możliwość wpisania kodów,

- kontynuujemy pracę na programie - nie posiadamy kodów aktywacyjnych.

Jeśli nie dokonamy aktywacji w terminie program się zablokuje.

W przypadku 3-krotnie błędnie wpisanego kodu aktywacyjnego klucz licencyjny ulegnie trwałej blokadzie. W takim przypadku konieczna jest odpłatna interwencja producenta wg aktualnego cennika producenta.