Filtrowanie szybkie polega na wybieraniu, bądź ustawianiu gotowych szablonów filtrów. Szablony te umiejscowione są ponad nagłówkami kolumn danej listy.

Elementy filtrowania szybkiego nie są widoczne na niektórych mniej rozbudowanych listach (np. lista firm). Ilość i rodzaj filtrów szybkich uzależniony jest od rodzaju listy (np. filtr dla zlecenia niepotwierdzonego (moduł spedycja) byłby bezwartościowy dla listy tarcz tacho).

 

Pierwszym z dwóch elementów filtrowania szybkiego, który operuje bezpośrednio na danych zawartych na serwerze jest: wybór zakresu dat, okresu lub dowolnej frazy (rys. poniżej).

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Pasek filtrowania szybkiego.

Drugim elementem filtrowania szybkiego, który operuje bezpośrednio na danych zawartych na serwerze są gotowe szablony filtrów (rys. poniżej).

Rys. Przykład szablonu filtrów.

Rys. Przykład szablonu filtrów.

Jeśli na liście nie widać żadnych danych, należy upewnić się, czy ustawienia "filtrów" są prawidłowe.