Raport można wygenerować na różne sposoby:

Rys. Pasek narzędziowy okna wywołania raportu.

Rys. Pasek narzędziowy okna wywołania raportu.

- (rys. powyżej) - Generuj i zamknij - po wyświetleniu raportu okienko, z którego wywołano raport zostanie zamknięte;

- Generuj - po wyświetleniu raportu okienko, z którego wywołano raport jest cały czas widoczne;

Zalecana opcja podczas wyświetlania kilku raportów tego samego typu - nie ma konieczności zamykania okna podglądu raportu, żeby wyświetlić ten sam raport dla np. innego kierowcy lub inny okres.

Opis działania przycisków w oknie podglądu raportów jest opisany w temacie: "Okno podglądu raportów".

 

- Eksportuj raport do - raport jest zapisywany bezpośrednio do pliku w formacie PDF, a po rozwinięciu menu ikony do Excel'a (XLS lub CSV), HTML, XML;

Podczas generowania raportów, które nie mają zaznaczonej opcji: Raport dla każdego kierowcy/pojazdu osobno oraz dla raportów, które nie posiadają tej opcji będzie wyświetlane osobne okno postępu tworzenia pliku.

 

- Wyślij raport przez e-mail: - po dokonaniu wyboru formatu pliku (PDF, Excel'a (XLS lub CSV), HTML lub XML) otwiera okno wysyłania wiadomości e-mail z załączonym

 

Spis treści

Kolejka raportów