Dostosowanie szablonów zapisu

Menu dostępne tylko i wyłącznie na koncie administratora.

 

Okno z ustawieniami dostosowywania szablonów zapisu umożliwia ustawienie (włączenie) pól jakie należy wypełnić w wybranym oknie, aby program zezwolił na zapis danych.

W celu ustawienia jakie pole ma być wymagane do uzupełnienia, aby zapisać dane z tego okna należy:

wybrać moduł, który zawiera żądane okno:

wybrać nazwę okna,

zaznaczyć odpowiednie pola, które mają być wymagane do wypełnienia.

Funkcja dostosowania szablonów zapisu działa tylko dla modułu: Spedycja. W kolejnych wersjach programu 4Trans będą sukcesywnie dodawane następne moduły.