Menu dostępne tylko i wyłącznie na koncie administratora.

 

Schemat numeracji

Dokumenty zapisywane do bazy danych programu posiadają swój schemat numeracji. Domyślny schemat narzucony jest przez program. Jednakże istnieje możliwość edycji tego schematu oraz dodania nowego szablonu numeracji.

Faktura sprzedaży może mieć kilka szablonów: faktura sprzedaży zagraniczna, faktura sprzedaży usług, specjalna faktura sprzedaży... itp.

 

 

 

 

 

Pozycje numeracji

Lista elementów wchodzących w skład schematu numeracji. W oknie tym można dodawać, edytować oraz usuwać poszczególne elementy za pomocą "paska narzędziowego list":

za pomocą przycisków: można przestawiać odpowiednio w górę i w dół pozycje na liście;

w przypadku dodania lub edycji elementów na liście można ustawić im różne typy pozycji:

 

 

 

 

Okno edycji numeracji

W wyniku wybrania w polu Dokument schematu numeracji dodanego przez użytkownika w oknie ustawień zostaną wyświetlone dodatkowe opcje: