Rozliczenia i współpraca

Zakładka ta pozwala na określenie identyfikatorów danego pracownika w programach R2-Płatnik, EnoVaSystem-1 oraz do uniwersalnego eksportu kalendarzy miesięcznych, bez których nie będzie można przenosić danych pomiędzy tymi programami a programem 4Trans.

Objaśnienie niektórych opcji:

"domyślny dodatkowy dzień wolny" - możliwość ustawienia innego dnia wolnego niż sobota.

Zmiana dnia wolnego dla danego pracownika jest zapisywana indywidualnie - "zmiana dnia wolnego w oknie edycji firmy"(menu: "Firmy") nie będzie miała wpływu na tego pracownika.

 

Miejsce powstawania kosztów (MPK) - identyfikator uniwersalnego eksportu danych - np. "Uniwersalny eksport delegacji";

Definicje importu - tabela identyfikatorów (definicja + wartość) "Uniwersalnego eksportu/importu odcinków zagranicznych" (lista odcinków pobytu pracownika na terytorium innych krajów, które ustanowiły minimalną płacę dla kierowców).

UWAGA: Usunięcie definicji - usuwa definicję i powiązane z nimi wartości dla wszystkich pracowników!

Wyłączenie pracownika z importu - wyczyść zawartość pola wartość dla wybranej definicji.

Wytyczne wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów przedstawione są w rozdziale:"Tutorial - Wyliczenie wyrownania za prace w innych krajach".