Aktualizacja programu - Updater

Updater jest odrębną, samoczynnie uruchamiającą się aplikacją, która spełnia rolę narzędzia do monitorowania i aktualizacji programu 4Trans.

Program działa "w tle" (jest niewidoczny). Aby otworzyć okno Updater'a należy kliknąć na ikonie: , która znajduje się w zasobniku systemowym (po prawej stronie dolnego paska Windows®, obok daty systemowej).

Po nawiązaniu połączenia program wyświetli okno z poniższymi informacjami:

Informacja zawarta w czerwonej ramce będzie wyświetlana po zakończeniu gwarancji na program.

 

- uruchamia proces pobierania i instalacji aktualizacji programu (więcej w temacie: "Pobieranie i instalacja");

- otwiera okno formularza zamówienia gwarancji (więcej w temacie: "Zamówienie gwarancji");

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Okno Updatera.

 

Spis treści

Pobieranie i instalacja

Zamówienie gwarancji

Niepowodzenie aktualizacji - przyczyny i rozwiązanie