Aby wyświetlić listę zmian dla wybranego modułu proszę kliknąć w dowolne miejsce nazwy modułu lub na symbolu: .
Podobnie jak wyżej kliknięcie na symbolu: lub na nazwie zmiany rozwinie dodatkowy opis.

Powtórne kliknięcie w to samo miejsce zwinie listę zmian.

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćModuł Główny
kliknij aby rozwinąć / zwinąćModuł TachoScan
kliknij aby rozwinąć / zwinąćModuł Rozliczenia
kliknij aby rozwinąć / zwinąćModuł Faktury