Opcja zakończ powoduje zamknięcie programu 4Trans.