Otwiera listę zleceń.

Aby otworzyć listę można skorzystać z następujących sposobów:

nacisnąć kombinację klawiszy ,

z menu głównego Spedycja wybrać Zlecenia.

Przy pomocy paska narzędziowego list można dodać, zmienić lub usunąć zlecenie.

 

Jeśli na liście nie widać żadnego zlecenia, należy upewnić się, czy ustawienia filtrów są prawidłowe.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy

Zagadnienie dodawania zlecenia jest opisane w temacie: "Okno dodawania/edycji zlecenia").

Spis treści

Okno dodawania/edycji zlecenia

Okno uproszczonego dodawania zlecenia

Dodawanie zleceń z szablonu