[542] Eksport faktur do optima

Eksport danych polega na wymianie plików, które najpierw należy zapisać w programie 4Trans, a następnie zaimportować w programie Optima.

Okno eksportu składa się z następujących elementów:

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Okno eksportu do Optimy.

1.Folder zapisu plików eksportu - katalog, w którym zostanie zapisany plik eksportu.

2.Filtr dokumentów:

Okres od-do - okres z jakiego mają być wyeksportowane faktury;

Filtruj wg - rodzaj daty, wg której będzie filtrowany okres od-do;

Faktury sprzedaży - czy eksportować faktury sprzedaży - wybierz typ faktur;

Faktury zakupu - czy eksportować faktury zakupu - wybierz typ faktur;

Ignoruj faktury wyeksportowane - faktury, które zostały wcześniej wyeksportowane nie zostaną dołączone do pliku eksportu.