Spedycja

 

Moduł umożliwiający dokładną rejestrację i zarządzanie zleceniami spedycyjnymi, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi wraz ze szczegółową charakterystyką każdego z nich.

System umożliwia rozdzielanie poszczególnych zleceń pomiędzy transport własny, obcy, jak i mieszany oraz przyporządkowuje im odpowiednie samochody oraz kierowców. Pozwala to na utworzenie w bazie listy wszystkich przyjętych i wydanych zleceń oraz bieżącą kontrolę na nimi.

Do każdego zlecenia program automatycznie drukuje, wymagane, już uzupełnione dokumenty. Możliwe jest tworzenie indywidualnych szablonów z warunkami zleceń podpięcie ich pod odpowiednie pozycje.

Kompleksowe działanie systemu zapewnia połączenie z modułem automatycznie generującym faktury za dane zlecenia i umożliwiającym ich kontrolę oraz pozycją dyspozytor, gdzie w graficznej formie na bieżąco kontrolujemy stan i dostępność pojazdów.

System raportów zastosowany w module Spedycja oprócz sumarycznych i szczegółowych zestawień zleceń wg różnych podmiotów i typów, pozwala na bieżącą kontrolę rentowności pojazdów na podstawie realizowanych przez nie zleceń oraz kosztów potrzebnych do ich realizacji.

 

 

Faktury

 

Moduł faktury służy do wystawiania dokumentów sprzedaży i ewidencji dokumentów kosztowych. Za jego pomocą można wykonywać zestawienie przychodów i kosztów, które są związane z wprowadzonymi dokumentami. Moduł informuje o niezapłaconych fakturach, sporządza listę kontrahentów, którzy są naszymi dłużnikami oraz pozwala wyświetlić wartość obrotów z danym klientem.

W połączeniu z modułem Spedycja, generuje automatycznie faktury za dane zlecenie bez konieczności ponownego wpisywania danych.

Wybrane funkcje modułu:

Wystawienie dokumentów sprzedaży (faktury sprzedaży, faktury pro forma, faktury korygujące)

Wystawienie faktur zakupu

Wystawienie not korygujących

Lista dłużników

Lista wykonanych płatności

Drukowanie dokumentów

Zestawienie należności i płatności

Słownik towarów

Moduł Faktury, konieczny w każdej firmie, dzięki połączeniu z innymi modułami 4Trans znakomicie uzupełnia system tworząc kompletne narzędzie do pracy.

 

Rozdział ten zawiera opis poleceń i opcji zawartych w modułach: SpedycjaFaktury.

Spis treści

Menu główne