Grupa raportów Spedycji zawiera różne zestawienia i analizę przychodów i kosztów zleceń.

Spis treści

[523] Zestawienie zleceń wg zleceniodawcy

[524] Zestawienie obciążenia

[525] Zestawienie zleceń wg spedytora

[526] Zestawienie zleceń wg przewoźnika

[527] Zestawienie zleceń wg kierowcy

[528] Zestawienie frachtu wg przewoźnika

[529] Roczne sprawozdanie ADR

[530] Zestawienie faktur i frachtów

[531] Kontrola poprawności zleceń

[532] Porównanie zleceń wg danych planowanych i rzeczywistych

[533] Zestawienie palet ze zleceń

[534] Zestawienie faktur

[535] Zestawienie dokumentów sprzedaży lub zakupu wg kontrahenta

[536] Zestawienie płatności wg kontrahenta na dzień

[537] Zestawienie płatności