Elementy zakładki:

kliknij aby rozwinąć / zwinąćNie pozwalaj na fakturowanie zleceń z następującym statusem
kliknij aby rozwinąć / zwinąćUstawiaj datę kursu wg
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPodsumowanie zlecenia wyświetlaj w walucie zlecenia
kliknij aby rozwinąć / zwinąćDomyślny status przy wprowadzaniu nowego zlecenia
kliknij aby rozwinąć / zwinąćGdy zlecenie zafakturowane ustaw status
kliknij aby rozwinąć / zwinąćUstawiaj domyślnie warunki realizacji na [...]
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPokaż możliwość wydruku potwierdzenia zlecenia
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPodczas fakturowania zbiorczego sumuj wartości poszczególnych zleceń
kliknij aby rozwinąć / zwinąćDomyślny sposób kopiowania ustaw na kopiowanie z zachowaniem dat
kliknij aby rozwinąć / zwinąćUwzględniaj czas podczas obliczania postępu zlecenia
kliknij aby rozwinąć / zwinąćZmieniaj status zlecenia dla wszystkich jego poleceń wyjazdu
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPozwalaj na wyświetlanie dużego okna kierowcy/pojazdu w trakcie dodawania/edycji taboru własnego
kliknij aby rozwinąć / zwinąćWyświetlaj stawkę VAT przy frachcie kontrahenta
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPrzy frachcie przewoźnika pokaż wybór stawki VAT oraz wyświetl przeliczenie do waluty rozliczeniowej
kliknij aby rozwinąć / zwinąćNr zlecenia jako nr CMR/Data przyjęcia datą wystawienia CMR

 

Spis treści

Kontrola danych

SMS

Wydruk

Wygląd listy

Wygląd okna